Naujienos/Renginiai
 
Konferencija „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas“

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas“, kuri įvyks 2014 m. kovo 14 d. Verslo lyderių centre BLC (K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g. 53, Kaunas), pagal projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle“ (projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005). Konferencijos laikas: 13:00-16:30 val. Renginio programa prisegta. Renginys nemokamas.  

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimas – tai naujovė Lietuvos aukštajame moksle. Konferencijos metu 7 Lietuvos aukštosios mokyklos pristatys informaciją, kaip asmenų žinios ir įgūdžiai, įgyti darbinėje veikloje, įvairių kursų ir seminarų metu, mokantis savarankiškai, gali būti pripažinti kaip formalus aukštasis išsilavinimas.

 

Asmenims, pasirinktoje aukštojoje mokykloje praėjusiems kompetencijų vertinimo procesą, gali būti užskaitoma iki 75 proc. ketinamos studijuoti bakalauro studijų programos. Tai leidžia ženkliai sutrumpinti studijų laiką (nes užskaičius dalį studijų programos, nereikės studijuoti viso numatyto laiko) ir sutaupyti (nes užskaičius dalį studijų programos, nereikės mokėti visos studijų kainos).

 

Taip pat asmenims, praėjusiems kompetencijų pripažinimo procesą, išduodamas oficialus turimas kompetencijas patvirtinantis pažymėjimas, kuris padidina galimybes darbo rinkoje, bei pateikiama individualaus studijų plano rekomendacija (jei asmuo nuspręstų studijuoti ir įgyti bakalauro diplomą).

Konferencijos tematika aprėpia šias studijų kryptis: vadyba, verslas, turizmas ir poilsis, teisė, apskaita, anglų filologija, dizainas, slauga, mechanikos inžinerija, sausumos transporto inžinerija.  

 

RENGINIO  DARBOTVARKĖ

 

Laikas Pranešimo tema
13:00 - 13:20 Dalyvių registracija / Kava 
13:20 - 13:30

Renginio pradžia / Sveikinimo žodis 

V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos direktorė Eugenija Vagnerienė
13:30 - 13:45

Projekto „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle“ pristatymas

Projekto administratorė Milda Zaniauskienė
13:45 – 14:15

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas V. A. Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje

Gintautė Žibėnienė, Daiva Milienė, Valdonė Šmergelienė (V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla)
14:15 – 14:30

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų „Apskaitos“ ir „Verslo vadybos“ kompetencijų vertinimas

Rimutė Apanavičienė, Vida Bieliauskienė, Rita Davidavičienė (Vilniaus kooperacijos kolegija)
14:30 – 14:45

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas Vilniaus verslo kolegijoje

Joana Samborskaja (Vilniaus verslo kolegija)
14:45 – 15:05 Kavos pertrauka
15:05 – 15:20

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų gebėjimų vertinimas ir pripažinimas Vilniaus dizaino kolegijoje

Dalia Balčytytė (Vilniaus dizaino kolegija)
15:20 – 15:35

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Vilma Matulienė (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija)
15:35 – 15:50

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Jolanta Bojorovienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
15:50 – 16:05

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje

Loreta Semaškienė, Asta Doftartė (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija)
16:05 – 16:30 Klausimų-atsakymų sesija, diskusija