Naudingi leidiniai
 
  • Suaugusiųjų neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas (informacinis leidinys) (2010, V.Lukošūnienė) spausti čia>
  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijos (2010-12-15, Nr. V-2319) spausti čia>
  • Kandidato parankinė knyga (2008, VDU leidykla)
  • AVM Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka. spausti čia>