D.U.K.
 
6.

Kokiais būdais bus vertinamos mano turimos kompetencijos? 

 

Priklausomai nuo vertinamų kompetencijų, gali būti taikomi šie vertinimo metodai:

  • kompetencijų aplankas (portfolio);
  • pokalbis (interviu);
  • testavimas;
  • praktinių įgūdžių vertinimas darbo vietoje;
  • stebėjimas;
  • vaidmenų žaidimas;
  • rašinys (esė) ir kt.