D.U.K.
 
5.

Kokios neformaliu būdu įgytos mano kompetencijos gali būti pripažįstamos?  

 

Vertinamos ir pripažįstamos gali būti kompetencijos, kurias įgijote:

  • darbinėje veikloje;
  • seminarų, kursų, mokymų, stažuočių, projektų ir kt. metu;
  • atliekant savanorišką veiklą, dirbant visuomenei naudingą darbą;
  • dalyvaujant įvairių organizacijų ar grupių veikloje;
  • mokantis savarankiškai;
  • laisvalaikio metu ir kt.