D.U.K.
 
3.

Ar galėčiau pretenduoti į visos bakalauro studijų programos įskaitymą per kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą?

 

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų“ 10 punkte nurodyta, kad gali būti įskaitoma iki 75 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties.