Apie KVP
 

Neformaliu būdu įgytos kompetencijos – tai jūsų žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kuriuos įgijote darbinėje veikloje, savanoriškame darbe, įvairių kursų, seminarų, mokymų, projektų, stažuočių metu, besimokydami savarankiškai, laisvalaikio metu ir kt.  

 

Šios neformaliu būdu įgytos kompetencijos jums gali būti pripažįstamos, ir dalis (iki 75 proc.) ketinamos studijuoti studijų programos gali būti užskaitoma.   

 

Kokia jums iš to nauda?

 • Praėję kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo procesą, gausite oficialų turimas kompetencijas patvirtinantį ir įrodantį dokumentą (pažymėjimą), kuris padidins jūsų galimybes darbo rinkoje.
 • Jeigu po kompetencijų pripažinimo sieksite bakalauro diplomo pagal pasirinktą studijų programą, turėsite galimybę:
  • sutrumpinti savo studijų laiką, nes užskaičius dalį studijų programos, nereikės studijuoti viso numatyto laiko - tai ypač aktualu dirbantiems;
  • sutaupyti, nes užskaičius dalį studijų programos, nereikės mokėti visos studijų kainos.

Kas gali kreiptis?

 

Į neformaliu būdu įgytų kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą galite pretenduoti jeigu:

 • neturite aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirbate ne mažiau negu 3 metus;
 • jau esate įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbate ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau negu 3 metus;
 • dėl įvairių priežasčių esate nutraukę kolegines arba universitetines studijas.

Kokios kompetencijos gali būti pripažįstamos?

 

Vertinamos ir pripažįstamos gali būti kompetencijos, kurias įgijote:

 • darbinėje veikloje;
 • seminarų, kursų, mokymų, stažuočių, projektų ir kt. metu;
 • atliekant savanorišką veiklą, dirbant visuomenei naudingą darbą;
 • dalyvaujant įvairių organizacijų ar grupių veikloje;
 • mokantis savarankiškai;
 • laisvalaikio metu ir kt.

Kokie reikalavimai jums, kaip kandidatui, keliami?

 

Jūs galite dalyvauti kompetencijų pripažinimo procedūroje, jeigu:

 • turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje siekiate kompetencijų pripažinimo;
 • turite pagrįstų įrodymų, liudijančių apie jūsų turimus pasiekimus toje srityje, kurioje siekiate kompetencijų pripažinimo.

Kokius dokumentus turėsite pateikti?

 

Jeigu pageidaujate, kad būtų įvertintos ir pripažintos jūsų neformaliu būdu įgytos kompetencijos, konsultantui turėsite pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą įvertinti ir pripažinti kompetencijas pagal pasirinktą studijų kryptį;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • vidurinį arba kitą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (atestatą, diplomą);
 • neformaliu būdu įgytų kompetencijų įrodymus: pažymėjimus, sertifikatus, darbdavių, klientų ir kolegų atsiliepimus, projektus, vaizdo ir garso įrašus, darbų pavyzdžius, rekomendacijas, veiklos įrodymus ir kt.

Kokiais metodais bus vertinamos jūsų turimos kompetencijos? 

 

Priklausomai nuo vertinamų kompetencijų, gali būti taikomi šie teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai:

 • kompetencijų aplankas (portfolio);
 • pokalbis (interviu);
 • testavimas;
 • praktinių įgūdžių vertinimas darbo vietoje;
 • stebėjimas;
 • vaidmenų žaidimas;
 • rašinys (esė) ir kt.  

Kokios yra įmokos už kompetencijų vertinimą ir pripažinimą?

 

Iki 2014-03-31 kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą atliksime nemokamai. Paskubėkite pasinaudoti šia galimybe!